V O O R W A A R D E N

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen, trainingen en workshops van Propulz.tP.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Propulz.tP en de deelnemer voor deelname aan een opleiding, training of workshop komt tot stand door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier via de mail of post.

Facturering
Propulz.tP brengt het verschuldigde bedrag zoals genoemd in de aankondiging(en) in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt vier weken voor de start van de opleiding verstuurd en wordt betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Propulz.tP aangegeven bankrekening.
Het verschuldigde bedrag is in ieder geval vóór aanvang van de opleiding, training of workshop betaald. Indien dit niet het geval is, kan de deelname door Propulz.tP worden geweigerd.

Annulering
Propulz.tP geeft uiterlijk twee weken voor aanvang aan of de opleiding, training of workshop definitief van start gaat.

Annulering door de deelnemer is tot vier weken voor aanvang van de opleiding, training of workshop kosteloos. Bij annulering tot een week voor aanvang wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvang wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Er mag wel een andere deelnemer als vervanger meedoen.

Januari 2012