Titeke Postma

De persoon achter Propulz.tP is Titeke Postma en dat ben ik. Ik ben bewegingswetenschapper, onderzoeker, een vernieuwer en ontwikkelaar en ik neem graag de leiding. Ik hou van het opleiden van mensen, inhoudelijke discussies met elkaar voeren, ideeën uitwisselen, presenteren en schrijven.

Bewegingswetenschapper

Na het halen van de propedeuse Psychologie ging ik in 1986 verder met de studie die wérkelijk bij me paste: Bewegingswetenschappen. Het laatste studiejaar verdiepte ik me verder in mijn persoonlijke passie: zwemmen. In 1990 ben ik afgestudeerd.

Onderzoeker

Mijn eerste opdracht kreeg ik van de Provincie Friesland. Ik verrichtte het onderzoek ‘Vrouwen in kaderfuncties van sportorganisaties in de provincie Friesland’. Onderzoek doen bleek me wel te liggen. Ik trad in dienst van de Nationale Raad Zwemdiploma’s (1992) en evalueerde voor hen de campagne Zwemfan. Kort daarna startte ik met het evaluatieonderzoek naar de nationale zwemdiploma’s.

Vernieuwer en ontwikkelaar

Het onderzoek naar de zwemdiploma’s gaf aanleiding tot de start van een groot veranderingsproces. Ik bleef ‘hangen’ bij de Nationale Raad Zwemdiploma’s en werkte mee aan de ontwikkeling van nieuwe zwemdiploma’s, het Zwem-ABC. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Het ging om een veranderingsproces waarbij mensen werden uitgedaagd kritisch mee te denken. Uitkomsten van onderzoek en discussies werden stap voor stap vertaald naar de praktijk. Ik ontdekte hoe belangrijk het is om de mensen uit die praktijk bij de ontwikkelingen te betrekken. Zorgen voor draagvlak, samen ontwikkelen, tussentijds evalueren, bijstellen. Het is essentieel om uiteindelijk te komen tot een sterk eindresultaat.

Naast de ontwikkelingen van zwemonderwijs was ik ook zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van Aquasport in Nederland. Samen met presenters uit de Nederlandse zwembaden heb ik Aquasport op de ‘agenda’ gezet. We hebben nieuwe activiteiten ontwikkeld, opleidingen en trainingen, studiedagen en praktijkdagen georganiseerd.

Vanaf 2001 heb ik leiding gegeven aan de herstructurering van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker. Door nauwe samenwerking met opleiders in het particuliere onderwijs en docenten van mbo-opleidingen Sport en Bewegen is een vastomlijnde modulestructuur veranderd in een flexibele examenstructuur met veel opleidingsmogelijkheden.

Opleiden, trainen en presenteren

Naast mijn werk voor de Nationale Raad Zwemdiploma’s werkte ik tot 1996 (ook) voor de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (nu Stenden University). Ik was docent Bewegingsagogiek bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Lesgeven is niet los te zien van ontwikkelen, het zorgt er voor dat je actief bij een onderwerp betrokken blijft en de ervaringen met studenten en deelnemers weer meeneemt om verder te ontwikkelen.
In een paar jaar tijd ontwikkelde ik het vak Bewegingsagogiek tot een belangrijk onderdeel voor het muzisch-agogisch handelen in de hulpverlening.

Leider

In veel projecten heb ik als eindverantwoordelijke samengewerkt met docenten, presenters, managers van zwembaden, zwemonderwijzers en anderen. Ik haal plezier uit het samen werken aan een gemeenschappelijk doel. Leiding geven is voor mij actief meedoen, waarbij ik heel goed in de gaten hou waar we naar toe gaan. Vanaf 2006 was ik verantwoordelijk voor de afdeling Innovatie & Educatie van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Samen met het team is NPZ Scholing & Training opgericht en het scholingsprogramma ontwikkeld.

Schrijver

In 1998 werd ik gevraagd mee te schrijven aan een boek dat de titel ‘Levenslang Zwemmen’ heeft gekregen. Toen het klaar was en werd gepresenteerd in Brussel realiseerde ik me dat vooral het schrijfproces, het ontwikkelen van een structuur, verzamelen van materiaal, inventief zoeken naar verbindingen, mij het meeste plezier opleverde.
Nadien heb ik nog vaker (studie)boeken geschreven. Schrijven is voor mij een manier om de dingen waar ik mee bezig ben ‘helder te krijgen’. Het nodigt uit om kritisch te zijn, steeds opnieuw verder te zoeken en dan uiteindelijk te denken: ‘o, was het zo simpel’.


top